2022. gadā atzīmējām Latvijas Bankas 100 gadu jubileju, izvērtējot pagātnes veikumu un definējot nākotnes iespējas, uzdevumus un arī izaicinājumus. Gadsimtu ilgā pieredze Latvijas Bankai ļāvusi kļūt par neatkarīgu, kompetentu un spēcīgu finanšu institūciju ar redzējumu ilgtspējīgai valsts attīstībai.

Pasaule strauji mainās, bet Latvijas Bankas pamatuzdevums paliek nemainīgs – sekmēt valsts finanšu sistēmas stabilitāti, uzticamību un ilgtspējību sabiedrības kopējam labumam. Šo mērķi palīdz sasniegt arī 2022. gadā īstenotā FKTK un Latvijas Bankas integrācija.

Latvijas Bankas un FKTK personāla zināšanu un prasmju, kā arī citu resursu apvienošana sniedz iespēju efektīvāk veicināt finanšu sektora stabilitāti un attīstību.

Latvijas Bankas un FKTK darbinieku sadarbībā tapušajā “ceļa kartē” kopīgi formulēti Latvijas Bankas stratēģiskās attīstības virzieni un organizācijas vērtības. Šis redzējums balstīts abu organizāciju stiprajās pusēs, kā arī apņēmībā ietekmēt valstij un katram sabiedrības pārstāvim individuāli nozīmīgos finanšu procesus: šodienas ekonomiskās turbulences apstākļos būt par drošu tiltu pāri nemierīgiem ūdeņiem – garantu izsvērtiem un tālredzīgiem monetārās politikas lēmumiem, Latvijas konkurētspējas pieaugumam un iedzīvotāju finanšu pratības pilnveidei.

Latvijas Bankas misija ir strādāt Latvijas labā. Latvijas Bankas vīzija ir uzticama finanšu sistēma, attīstīta valsts un pārtikusi sabiedrība.

Mūsu vērtības

vertiba 1vertiba 2vertiba 3

Stratēģiskās attīstības virzieni

merkis 5merkis 5merkis 5merkis 5merkis 5