2022. gada beigās Latvijas Bankā strādāja 376 darbinieki, t. sk. 15 darbinieku, ar kuriem darba līgums noslēgts uz noteiktu laiku (2021. gada beigās – 380 darbinieku, no kuriem 10 darbinieku ar darba līgumu uz noteiktu laiku). 2022. gada beigās 56 % Latvijas Bankas darbinieku bija vīrieši un 44 % – sievietes (2021. gada beigās attiecīgi 55 % un 45 %), 62 % no visiem vadītājiem bija vīrieši un 38 % sievietes (2021. gada beigās – attiecīgi 69 % un 31 %). 2022. gadā Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES strādāja nozares padomnieks, Latvijas Bankas specializētais atašejs.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, lai veicinātu personāla attīstību un izaugsmi, Latvijas Banka nodrošināja darbinieku apmācību profesionālo zināšanu pilnveidei. Ar Latvijas Bankas darbinieku mācībām saistīto izdevumu apjoms atbilda 1.2 % no darba samaksas apjoma (2021. gadā – 0.8%).

2022. gada beigās 88 % Latvijas Bankas darbinieku bija augstākā izglītība, t. sk. 5.6 % – doktora grāds (2021. gadā attiecīgi 88 % un 4.2 %).

1. attēls. Latvijas Bankas darbinieku izglītība