Latvijas Banka sadarbībā ar Eesti Pank, Lietuvos bankas un Islandes centrālo banku uzsāka depozitārija Nasdaq CSD SE novērtējumu 239 CROE aspektos ar mērķi iegūt vispusīgu ieskatu par tā kibernoturību un atklāt jomas, kurās iespējami uzlabojumi. Šo novērtējumu plānots pabeigt 2022. gadā.

Pārstāvot Eirosistēmu kā eiro emisijas centrālo banku, Latvijas Banka veica Nasdaq CSD SE darbības gadskārtējo novērtējumu atbilstībai Eirosistēmas prasībām. Tā rezultātā secināts, ka Nasdaq CSD SE ir ieviesusi lielāko Eirosistēmas iepriekš izdoto ieteikumu daļu un saglabā atbilstību.