Pielikumi PDF formātā

1. pielikums. Monetārie rādītāji 2021. gadā
2. pielikums. Latvijas Bankas 2021. gada mēnešu bilances
3. pielikums. Latvijas Bankas 2017.–2021. gada bilances
4. pielikums. Latvijas Bankas 2017.–2021. gada peļņas un zaudējumu aprēķini
5. pielikums. 2021. gadā publicētie Latvijas Bankas izdevumi un nozīmīgākās Latvijas Bankas darbinieku publikācijas
6. pielikums. Jēdzienu skaidrojums
7. pielikums. Saīsinājumi un skaidrojumi