Līdzīgi kā iepriekšējos gados, lai veicinātu personāla attīstību un izaugsmi, Latvijas Banka īstenoja darbinieku rotāciju un paaugstināšanu amatā.

2021. gadā, ņemot vērā ierobežojumus saistībā ar Covid-19 pandēmiju un aktīvi izmantojot attālināto mācību iespējas, Latvijas Bankas darbinieki turpināja papildināt profesionālās zināšanas savās atbildības jomās, t.sk. starptautiskajās profesionālās sertifikācijas programmās.

Ar Latvijas Bankas darbinieku mācībām saistīto izdevumu apjoms atbilda 0.8% no darba samaksas apjoma (2020. gadā – 0.5%).

2021. gada beigās 88% Latvijas Bankas darbinieku bija ar augstāko izglītību (t.sk. doktori – 4.2%, maģistri – 51.3%).

 

2021. gadā Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES strādāja nozares padomnieks, Latvijas Bankas specializētais atašejs.